Garancija i reklamacije

Garancija i reklamacije na tonere

Sa naručivanjem tonera i preuzimanjem kupac se obavezuje da prihvata naše uslove reklamacije i garancije, koja su sledeća:

Garancija

Naša firma garantuje da je svaki toner/kertridž 100% nov, bez oštećenja i spreman za upotrebu u smislu da neće oštetiti Vaš štampač u bilo kom pogledu. Garancija na proizvode je 6 meseci od datuma kupovine.

Neispravna roba

Garantujemo ispravnost tonera/kertridža koju ste naručili. Ukoliko ste primili neispravan toner/kertridž kontaktirajte nas što pre a najkasnije 2 dana od dana prijema tog toner/kertridž. Posle tog roka reklamacije nećemo razmatrati. Svi troškovi vraćanja toner/kertridž padaju na teret Kupca. Znači neispravan toner/kertridž treba da vratite na vaš teret, jer nismo u mogućnosti da otkupninom preuzmemo pošiljke. Nakon prijema neispravnog toner/kertridž naša firma će za nekoliko dana izvršiti kontrolu neispravnog proizvoda i  ako se konstatuje neispravnost, naša služba će neispravan proizvod zameniti novim, i poslati Vam o našem trošku.

Proces vraćanja proizvoda

Kupac koji namerava vratiti neispravan toner/kertridž mora prvo da nas kontaktira i u pismenoj formi navede:

– uzrok reklamacije

– broj pošiljke prema kojem je prizvod isporučen

– naziv, adresu i kontakt telefon

– reklamaciju možete poslati elektronskim putem (e-mail: reklamacije@svettonera.rs) ili poštom na našu adresu.

Svi proizvodi koji se vraćaju moraju biti u orginalnoj ambalaži, neoštećeni. Po zakonu o zaštiti potrošača svi troškovi povrata robe padaju na teret Kupca.

Reklamacija se ne prihvata u slučajevima:

– ako je Kupac pogrešno naručio neki proizvod ili se predomislio u vezi kupovine nekog proizvoda, onda nismo u mogućnosti da zamenimo proizvod niti da vratimo vrednost robe.

– ako je problem nastao iz uzroka nestručnog rukovanja sa proizvodom

– ako je problem nastao iz razloga mehaničkog oštećenja,

– ako je predmet reklamacije bila podvrgnuta popravci ili prepravci pre reklamacije

– ako je proizvod prazna zbog normalnog korišćenja

– kapacitet ili broj odštampanih strana se ne može garantovati jer to zavisi od aplikacije potrošača, popunjenosti odštampanih strana

Ako se utvrdi neispravnost proizvoda i obe strane: Kupac i Prodavac se odlučuju za povrat vrednost robe (samo vrednost robe se vraća, prethodni troškovi dostave i isporuke se ne isplaćuju) onda je to moguće jedino tako što Kupac obezbeđuje broj tekućeg računa kako bi Prodavac sa bankarskim nalogom za prenos mogao da vrati vrednost robe. Naša firma nije u mogućnosti da isplati gotovinu.

Prema zakonu o zaštiti potrošača:

Potrošač ima pravo prigovora na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu zbog nedostataka.

Ovlašćeno lice odlučuje o prigovoru istog dana kada je prigovor podnet, a najkasnije u roku od osam dana od dana podnošenja prigovora.

Ako je prigovor osnovan zbog nedostatka na proizvodu, potrošač ima pravo na:
1) zamenu kupljenog proizvoda za nov proizvod, odnosno proizvod odgovarajuće marke (modela, tipa) ili
2) da mu se vrati iznos plaćen za taj proizvod u visini maloprodajne cene tog proizvoda na dan vraćanja ili
3) otklanjanje nedostatka na proizvodu.